Plicní.eu s.r.o. Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm, telefon: +420 571 660 116

Vyšetření

Plicní ambulance zajišťuje diagnostickou, terapeutickou a dispenzární péči o pacienty s chronickými nemocemi dýchacího ústrojí, zejm. s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), bronchiálním astmatem, tuberkulózou, sarkoidózou, pneumokoniózami a intersticiálními plicními procesy. Dále provádíme vyšetření pro posudkové účely (vstupy do zaměstnání , preventivní prohlídky), a indikace lázeňské léčby a poskytujeme konziliární vyšetření pro ostatní oddělení polikliniky. Neopomenutelnou součástí námi nabízených vyšetření je ověření podezření na syndrom obstrukční spánkové apnoe (kontroluje se v domácím prostředí v průběhu spánku okysličení krve a dýchání) V rámci diagnostiky využíváme služeb radiodiagnostického oddělení (RTG, CT, UZ) Dále spolupracujeme s ORL oddělením, interním oddělením, onkologickým oddělením, rehabilitačním oddělením.
Ke každému vyšetření, s výjimkou plánovaných kontrol, je vhodné doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře. Do ambulance je nutné se předem objednat a to telefonicky v provozní  době ordinace Nezapomeňte si vzít sebou brýle a zkontrolovat baterie v naslouchadlech. 

Popis pracoviště

Prováděné výkony

Bronchoskopie, kompletní funkční vyšetření plic a bronchokonstrikční testy objednáváme na plicním oddělení spádové nemocnice.